The role of accounting in Behavioral Finance

The role of accounting in Behavioral Finance
The role of accounting in Behavioral Finance
قیمت : 12000 تومان
فرمت ترجمه : word
رشته : حسابداری
تعداد صفحات ترجمه : 10
سال انتشار مقاله : 2017
برچسب : سرمایة رفتاری , حسابداری رفتاری , اقتصاد رفتاری , مرد اقتصادی
توضیحات

نقش حسابداری در سرمایة رفتاری

خلاصه:

این مقالة کوتاه به بررسی این مسئله می‎پردازد که بینش و آگاهی‎های حسابداری رفتاری ارتباطی قدرتمند با پژوهش‎هایی دارند که به بررسی ابعاد انسانی در اقتصاد می‎پردازند. این امر بسیار حائز اهمیت می‎باشد زیرا پژوهش‎های متمرکز بر کاربران اطلاعات اقتصادی و خصوصیات آن‎ها اغلب این پیشفرض را دارند که اطلاعات اقتصادی به نوبة خود خنثی هستند و فاقد جبهه‎گیری خاص و رها از ارزش می‎باشند.

در هر حال اطلاعاتی که توسط سرمایه‎گذاران و دست‎اندرکاران بازارهای سرمایه برای تصمیم‎گیری در زمینه‎های اقتصادی به کار گرفته می‎شود، توسط حسابدارانی آماده می‎شود که با توجه به تفاسیر و اعمال استانداردهای حسابداری، از قضاوت حرفه‎ای خود استفاده می‎کنند.

نقش حسابداری در سرمایة رفتاری حسابداری نقشی مهم در بازارهای سرمایه ایفا می‎کند زیرا بیانیه‎های مالی یک سازمان، تبعات اقتصادی فعالیت‎های تجاری آن را به صورت خلاصه بیان می‎کند و در دسترس‎ترین منبع اطلاعاتی می‎باشند که مورد استفادة گسترده‎ای دارند.

سیستم حسابداری یک سازمان مکانیسمی فراهم می‎کند تا این فعالیت‎های تجاری شناسایی و محاسبه شوند و آن‎ها را گردآوری کرده و تبدیل به اظهارنامه‎های مالی می‎کند تا با سهامداران و دیگر کاربران اطلاعات اقتصادی به اشتراک بگذارد.

IASB با هدف کاهش تفاوت‎های بین‎المللی در استانداردهای حسابداری، تا حدود زیادی مسئول توسعة مجموعه استاندارد‎های گزارش مالی می‎باشد که بتوان از آن‎ها در سطح بین‎الملل استفاده کرد.

در واقع IASB تا حدود زیادی در این کار موفق بوده و سیستم IFRS (استانداردهای بین‎المللی گزارش مالی) را به عنوان استانداردهایی ارائه کرده که به صورت جهانی مورد قبول واقع شده و بیش از 115 کشور اجازة استفاده از آن برای گزارش مالی را دارند یا از آن‎ها خواسته می‎شود به این سیستم گزارشات خود را ارائه دهند.

به نظر می‎رسد یکی از فرضیات تلویحی IASB این است که IFRS سیستمی عینی، خنثی و رها از ارزش‎ها می‎باشد زیرا بر این فرض است که اگر تمام حسابدارن دنیا از IFRS استفاده کنند، تمام اظهارنامه‎های مالی در سرتاسر جهان قابل قیاس خواهند بود.